5.11.14

Cultura/s (La Vanguardia), J. A. Masoliver Ródenas (Y el cielo era una bestia)Y el cielo era una bestia
Robert Juan-Cantavella
Anagrama, Barcelona, 2014